Pitonca, Python programlama dilinin daha etkin kullanılması için yoğun çalışmalar sonrasında ortaya çıkan etkili bir eğitim yöntemidir. Genel olarak  üniversitelerde bir dönem içinde 39 -42 ders saati aralığında öğretilen Python Programlama eğitimi Pitonca'da 15-16 ders saatine indirgenmiştir. 9 yıldır, ODTÜ'de uygulanan bu yöntem, 10 yaşından 70 yaşına tüm katılımcılara çok küçük ayrıntılar ile sunulmuştur. Öğrenme başarı oranı yüksek bu yöntem şimdi Pitonca ekibi tarafından Ankara'da anlaşmalı eğitim merkezleri ve okullarında Lisanslı öğretmenleri aracılığı ile verilmektedir. 

Etkilidir:

Eğitim doğal öğrenme yöntemini kullanır ve tüm işleri öğrencinin yapması beklenir. Ödev yerine sorumluluk ilkesine göre hareket edilir. Sorumluluğu alan ve ileleme kaydenen öğrenci derslerde öncü rolünü alır. Eğitimde eğitmenin öğretime katkısı %50 ise, öğrencilerin birbirlerine katkılarıda bu ölçüdedir. 

Ekonomiktir:

Aynı eğitim farklı kurumlarda daha uzun sürelidir. Pitonca'da ise eğitim süreleri daha kısa doğal olarak eğitim ücretide daha azdır. Tüm yazılım eğitimlerinin başlangıç seviyelerinden sonra fiyatlar belli oranlarda azalmakta, devam edenlere bir nevi burs verilmektedir. 

Her Seviyeye Göre Eğitim:

Her yaş grubuna, her seviyeye göre eğitimler verilmektedir. 

 

Dökümantasyon :

Eğitimlerde fasiküller halinde gün içinde işlenen konuları anlatan, örnekleri barındıran kitapçıklar verilmektedir. Tüm fasiküllerin toplamı ise o dersin kitabını oluşturmaktadır. Kitapların hiçbiri piyasada satılmamaktadır. Katılımcılara basılı olara verilmektedir.