Robotik simülasyonları için Python temelli birçok uygulama mevcut. Örnek olarak:

  • ROS (Robot Operating System) : Robotik sistemler için bir yazılım framework'u olarak kullanılan ROS, Python ile yazılmış birçok paket ve uygulama sunmaktadır. ROS ile robotların kontrol edilmesi, sensörlerin okunması, görüntü işleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.
  • V-REP : V-REP (Virtual Robot Experimentation Platform) adlı bir robot simülasyon ortamıdır. V-REP Python API'si ile robotların kontrol edilmesi, sensörlerin okunması, görüntü işleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.
  • Pybullet : Pybullet, fizik tabanlı bir robotik simülasyon ortamıdır. Pybullet, Python API'si ile robotların kontrol edilmesi, sensörlerin okunması, görüntü işleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Bunlar sadece örneklerdir, Python ile robotik simülasyonları gerçekleştirmek için daha pek çok uygulama mevcut. Hangi uygulamanın kullanılacağına, projenin ihtiyaçlarına ve amacına göre seçilecek simülasyon uygulamasında değişiklik gösterir.