2011 yılından itibaren 10-14 yaş grubu öğrencilerine Python başta olmak üzere HTML5, JavaScript, PHP ve Lua dersleri veriyoruz. Bu eğitimleri ilk alan öğrencilerimiz şimdi üniversitelerde okuyorlar veya bitirmek üzereler.

Ortak özellikleri,

* Yaratıcılık kabiliyetlerinin artması
* Okudukları bölümlerde projelerini üretmekte sıkıntı çekmemeleri
* Yazılımı problem çözmede esnek olarak kullanmaları
* Sorunlara pratik çözümler bulmadaki hızlı davranışları
şeklinde sıralanabilir.

Hergün 4 saat cep telefonunda video izleyen veya oyun oynayan bir çocuğun günde 1 saat yazılım geliştirmeye (öğrenmeye, uygulamaya) yönlendirilmesi onu farklı bir birey haline getirecektir.

Pitonca Education Eğitim Müfredatında, Başta Python olmak üzere JavaScript, HTML5, PHP, Lua Programlama dilleri öğretilmekdir.

 

NEDEN PYTHON PROGRAMLAMA?

Python Programlama Dilinin Veri Bilimi, Yapay Zeka, Sağlık, Sosyal Bilimler ve Mühendislik alanlarında etkin kullanıldığı bilinmektedir.

Pitonca Education, Python programlama dilinin bahsi geçen alanlara uygulanması için çaba harçamaktadır.

Özellikle günümüzde Python, bulut bilişimden, güvenliğe, IoT'den, büyük veriye, gömülü sistemlerden, web yazılımlarına kadar uzanan kullanım alanları ile günümüzün en popüler dillerinden biridir.

 

NEDEN HTML5 - JAVASCRIPT ÖĞRENMELİYİM?

JavaScript Dili HTML5 içine gömülen bir betik dilidir. WEB ve Mobil uygulamalarda çok yetenekli, standart ve hızlı bir dildir. HTML5'e hayat verir, görselliği artırır. Güçlü yapısı ile Angular, React, Node.js gibi türevlerinin ana yapısını oluşturur.

Mobil ve web uygulamalarındaki ciddi tercih sebebi olması nedeni ile HTML5 ve JavaScript Programlama dilleri Pitonca Education'da tercih edilen dillerden biridir.

Pitonca, Python programlama dilinin daha etkin kullanılması için yoğun çalışmalar sonrasında ortaya çıkan etkili bir eğitim yöntemidir. Genel olarak  üniversitelerde bir dönem içinde 39 -42 ders saati aralığında öğretilen Python Programlama eğitimi Pitonca'da 15-16 ders saatine indirgenmiştir. 9 yıldır, ODTÜ'de uygulanan bu yöntem, 10 yaşından 70 yaşına tüm katılımcılara çok küçük ayrıntılar ile sunulmuştur. Öğrenme başarı oranı yüksek bu yöntem şimdi Pitonca ekibi tarafından Ankara'da anlaşmalı eğitim merkezleri ve okullarında Lisanslı öğretmenleri aracılığı ile verilmektedir. 

Etkilidir:

Eğitim doğal öğrenme yöntemini kullanır ve tüm işleri öğrencinin yapması beklenir. Ödev yerine sorumluluk ilkesine göre hareket edilir. Sorumluluğu alan ve ileleme kaydenen öğrenci derslerde öncü rolünü alır. Eğitimde eğitmenin öğretime katkısı %50 ise, öğrencilerin birbirlerine katkılarıda bu ölçüdedir. 

Ekonomiktir:

Aynı eğitim farklı kurumlarda daha uzun sürelidir. Pitonca'da ise eğitim süreleri daha kısa doğal olarak eğitim ücretide daha azdır. Tüm yazılım eğitimlerinin başlangıç seviyelerinden sonra fiyatlar belli oranlarda azalmakta, devam edenlere bir nevi burs verilmektedir. 

Her Seviyeye Göre Eğitim:

Her yaş grubuna, her seviyeye göre eğitimler verilmektedir. 

 

Dökümantasyon :

Eğitimlerde fasiküller halinde gün içinde işlenen konuları anlatan, örnekleri barındıran kitapçıklar verilmektedir. Tüm fasiküllerin toplamı ise o dersin kitabını oluşturmaktadır. Kitapların hiçbiri piyasada satılmamaktadır. Katılımcılara basılı olara verilmektedir. 

 

Günümüzde Programlama her mesleğin işini kolaylaştıran bir araç haline gelmiştir. Programlama bilenler iş yüklerini azaltır, hızlı çözüm ürettir, yeni şeyler öğrenmeye ve geliştirmeye vakit bulurlar.

Pitonca'da ana felsefemiz salt programcılık yapmayı öğretmek değildir. Programlamayı bir mesleğin, bir işin doğal parçası haline getirmektir.

Günümüzde Programlama her mesleğin işini kolaylaştıran bir araç haline gelmiştir. Programlama bilenler iş yüklerini azaltır, hızlı çözüm ürettir, yeni şeyler öğrenmeye ve geliştirmeye vakit bulurlar.

Bu yüzden Pitonca Education'da verilen eğitimler 10-14 Yaş, Lise ve Yetişkin gruplarına özel olarak hazırlanmıştır.

Erken yaşta kazanılan kabiliyetlerin kalıcı olduğunu biliriz. Bu yüzden 10-14 Yaş Grubu Eğitimlerimizi önemsiyor ve tavsiye ediyoruz.

Pitonca Education anlaşmalı eğitim merkezlerine kendi sertifikalı eğitmenleri göndererek eğitim vermektedir.