2011 yılından itibaren 10-14 yaş grubu öğrencilerine Python başta olmak üzere HTML5, JavaScript, PHP ve Lua dersleri veriyoruz. Bu eğitimleri ilk alan öğrencilerimiz şimdi üniversitelerde okuyorlar veya bitirmek üzereler.

Ortak özellikleri,

* Yaratıcılık kabiliyetlerinin artması
* Okudukları bölümlerde projelerini üretmekte sıkıntı çekmemeleri
* Yazılımı problem çözmede esnek olarak kullanmaları
* Sorunlara pratik çözümler bulmadaki hızlı davranışları
şeklinde sıralanabilir.

Hergün 4 saat cep telefonunda video izleyen veya oyun oynayan bir çocuğun günde 1 saat yazılım geliştirmeye (öğrenmeye, uygulamaya) yönlendirilmesi onu farklı bir birey haline getirecektir.